среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Balaski plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak przewidywane ploty z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий